Kính hàng thùng

- Hàng trăm mẫu kính hàng thùng từ bình dân đến cao cấp bao gồm cả kính thời trang và gọng kính cận viễn,

- Các mẫu kính cũ còn sử dụng được đã được làm mới từ 70%- 98%

- Các loại kính đã qua trao đổi của khách mua qua chương trình đổi gọng kính của cửa hàng các thêm 30kKhông có sản phẩm trong danh mục này.